FAQJA KRYESORE KUSH JEMIPOSTA ELEKTRONIKE KONTAKTE
Kalendari 2014 Projekte Zeri i Dhomës

 

 

 

Janar

 1. Perpunim i anketimeve te bizneseve mbi nevojat per sherbime dhe lobing.
 2. Lobbing: Propozimet per Paketen Fiskale dhe Buxhetin 2013 te Bashkise Durres
 3. Seminar: Metoda ”berthame”, ngritja e berthamave (grupi profesional i metalmekanikes 2)
 4. Mision biznesi: Mynih (Gjermani)- Firmat e ndertimit

 

 

 

Shkurt

 1. Seminar: Metoda ”berthame”, ngritja e berthamave (grupi profesional i  turizmit 1, 2,3)
 2. Lobing: 10 kerkesat prioritare te bisnesit
 3. Mision biznesi: BIT Milano me operatoret Turistike
 4. Konferenca “ Bashkepunimi Italian ne Qarkun e Durresit”, B2 B me bisneset italiane

 

 

 

Mars

 1. Seminar: Metoda ”berthame”, ngritja e berthamave (grupi profesional i konfeksioneve 1, 2)
 2. 1. Seminar: Ndermjertesimi per zgjidhjen e mosmarreveshjeve tregtare
  2.Trajnim: Promovimi i biznesit me ane te IT
  3. Mision Biznesi: SAIESPRING- Bolonje (Itali) me firmat e ndertimit

 

Guidë ekonomike
Economic Guide

Guida e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës

LIDHJE TE DOBISHME

Tek Legjislacioni ne linkun Tregtar (www.mete.gov.al) mund te gjeni lidhje te dobishme me disa nga sitet me te rendesishme te Institucioneve Shqiptare

Anëtaresimi '13

Të nderuar biznesmenë

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës ju fton të bëni antarësimin duke paguar kuotën vjetore për vitin 2013. Ne këtë menyrë ju përfitoni nga mundesitë dhe shërbimet që ofron Dhoma dhe njëkohësisht bëheni pjesë aktive e komunitetit të biznesit në Durrës.

NJOFTIME
Panaire të ndryshëm ndërkombëtarë

November      
Chem Innovations 21.01 Project New York USA
Valve World Conferece & Expo 27.01. Düsseldorf Gjermani
RENEXPO® Austria 29.01. Salzburg Austri
në muajin Dhjetor 2013 ne mbarë botën këtu
Për më shumë klikoni anash te Komunikimi

Lëvrimi i "shërbimeve të nevojshme për biznesin", gjatë kësaj periudhe është përqendruar në këto drejtime kryesore:

-Regjistrimi i antarëve mbetet një nga shërbimet kryesore të Dhomës. Për me shumë kliko majtas tek Certifkatë Antarësimi .

-Sporteli i QKR-së me rreth 200 aplikime në muaj, është një shërbim më shumë për biznesin. Për me shumë kliko majtas tek QKR

-Sporteli i QKL-së është një shërbim më shumë për biznesin. Eshtë hapur në Prill 2010 e deri tani ka dhënë rreth 918 liçensa. Për me shumë kliko majtas tek QKL .

-Çertifikimi i biznesit. Dhoma e Tregtise dhe Industrise Durrës ka lidhur nje marreveshje me CDQ Italia mbi asistencen teknike ne pergatijen e bizneseve per te marrë një certifikatë cilësie.Për me shumë kliko këtu.

-Qendra e Ndërmjetësimit pranë Dhomës, për zgjidhjet e mosmarrëveshjeve tregtare dhe / ose kontratuale.Në jo më shumë se 45 ditë mund te zgjidhni një çështje, me titull ekzekutiv të njëjtë me vendimet e Gjykatës.

 

 

Projektet në të cilat Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës është përfshire si partnere :
1.”RI.QUA.- RIstorazione di QUAlità. Adaptimi i standarteve te cilesise te ofertes turistike  nga NVM ne Shqiperi, Maqedoni dhe Mal te Zi”, me partner lider Veneto Promozione.
Qellimi kryesor i projektit eshte zhvillimi i “nje cikli trajnimesh teknike te specializuara per sektorin e sherbimit ushqimor ” me trajnere italiane (zhvilluar tashme ne Durres). Ne qender jane standartet e cilesise dhe sigurise ushqimore  aktualisht ne fuqi ne Komunitetin Europian ( HACCP) dhe perdorimi i duhur i paisjeve moderne per restorantet. Nder objektivat e tjere te projektit jane dhe promovimi i ekselenses dhe ekspertizes italiane te sektorit me qellim rritjen e standarteve te cilesise se ofertes turistike lokale dhe shkembimeve tregtare me Italine.
2.“Building capacity dhe promovimi ekonomik ne Qarkun Durres” , me parner lider Dhomen e Tregtise  Spezia . Ne kete projekt jemi partnere edhe me Bashkine Durres.
Qellimi i projektit eshte promovimi i sistemit ekonomik lokal, nepermjet bashkepunimit Itali-Shqiperi, si ne optiken e integrimit europian dhe ne krijimin e nje sistemi te integruar te ofertes tregtare per NVM.
Aktivitetet ne kuader te projektit: hartezimi i NVM te qarkut Durres, analize e potencialit te NVM ne qarkun Durres ne kuader te bashkepunimit, promovimit dhe nderkombetarizimit, asistence teknike dhe trajnim per personelin lokal menaxherial dhe te administrates publike. I vecante do te jete nje studim fisibiliteti per ngritjen e nje qendre panairesh ne qytetin e Durresit.    
3. “ Zinxhiri i turizmit: bashkepunimi midis Emilia-Romagna dhe Marche me Shqiperine, Kroacine dhe Malin e Zi”, me partner lider Promec –Agjensine Speciale per Nderkombetarizim pjese e Dhomes se Tregtise se Modenas.
 Qellimi i projektit eshte bashkepunimi dhe shkembimi i praktikave me te mira ndermjet Italise dhe zones se Ballkanit perendimor, krijimi i nje rrjeti, promovimi i intinerareve turistike dhe resorteve me vlera te vecanta kulturore e natyrore dhe perpjekja per te kapercyer sezonalitetin e turizmit duke e lidhur ate me ushqimin dhe veren.
Aktivitetet ne kuader te projektit: shkembimi i praktikave me te mira, stimulimi i marrdhenieve tregtare, kurse formimi dhe vizita ne Itali per operatoret e sektorit etj       
4. “The Nucleus Approach-Metoda Berthame”, me partner lider GIZ dhe PEM Consult.  Qellimi i ketij projekti eshte mobilizimi i sipermarrjeve, vecanerisht NVM  nepermjet  krijimit te berthamave (grupe sipermarresish te te njejtit sektor ose me interesa te perbashketa)  dhe ne anen tjeter zhvillimi organizativ i Dhomave dhe Shoqatave te Biznesit.  Metoda berthame synon te krijoje nje platforme  ku sipermarresit te flasin hapur, te identifikojne me mire problemet e tyre,te krahasojne veten  me te tjeret(benchmarking), te percaktojne kerkesen e tyre per sherbime  dhe te permiresojne nderrmarjet e tyre. 
5. “Rrjeti i Informimit te Bashkimit Europian per Biznesin.” me partner lider Bashkimin e Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise (UCCIAL). Ky projekt financohet nga Delegacioni i B.E dhe synon te mbeshtese informimin e bizneseve shqiptare qe duan te operojne ne nivel europian apo duan te informohen mbi tematika te vecanta rreth te berit biznes ne BE.  Ne kuader te projektit eshte krijuar dhe nje faqe interneti www.eubusinessrelay.al , ku mund te gjenden keto informacione.
Sherbime komplementare me kete projekt ofron dhe EEN-Rrjeti Europian i Ndermarrjeve , pjese e te cilit eshte tashme dhe Shqiperia. Rrjeti ka akses ne dy databaza te fuqishme per te ndihmuar kompanite, te cilat operojne ne dy fusha specifike si “partneriteti i bizneseve dhe “transferimi teknologjik”. Nder sherbimet qe ofron ky rrjet jane: sigurimi dhe dhënia e informacionit mbi Legjislacionin dhe Financimet e Bashkimit Europian, gjetja e partnerëve të biznesit në shtete të tjera anetare te rrjetit,këshillim dhe asistencë mbi zhvillimin e ideve të reja inovatore,mbështje për SME-të për të rritur shancet e tenderimit për kontrata apo financime të Bashkimit Europian. ENN është një mundësi shumë e mirë për NVM-të shqiptare në gjetjen e partnerëve strategjikë dhe zgjerimin në tregje të reja.
6. “ELISSA” me partner lider Universitetin e Barit dhe me nje partneritet te gjere te botes akademike dhe institucioneve te EU dhe shqiptare.  Ky projekt ka ne fokus sektorin e bujqesise, duke u perqendruar tek e-Learning, inovacioni dhe zhvillimin i qendrueshem i bujqesise shqiptare.
7. PANAIRI NDERKOMBETAR I TURIZMIT “PLACE2GO”
Në kuadër të projektit “Zinxhiri i Turizmit: bashkëpunimi midis Emilia-Romagna dhe Marche me Shqipërinë, Kroacinë dhe Malin e Zi”, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës së bashku me një grup operatorësh turistikë lokale, antarë të ATA, si: Hotel Belleview, Harmonia Hotel Group, Hotel Leonardo, Albtours, Hotel Aragosta, Vila Belvedere, Shkodra Travel mori pjesë në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit “PLACE2GO” që u zhvillua me 15-17 Mars 2013, në Zagreb të Kroacisë.
Në këtë panair ishin pjesmarrës 18 vende .Grupi shqiptar pati mundesinë e promovimit në përgjithësi të  Shqipërisë si destinacion turistik dhe në vecanti  rajonit të Durrësit, në një stendë të përbashkët me partnerët e tjerë të projektit  Italinë, Kroacinë dhe Malin e Zi.
Në optikën e ndarjes së eksperiencave, nisjes së bashkëpunimeve, promovimit të territoreve u zhvilluan takime bilaterale, një prezantim gastronomie nga shefat e guzhinës të shkollës Serramazoni, si dhe një seminar i përbashkët i operatorëve turistikë ballkanas me dhjetë operatore emiljano-markexhianë. Në konferencën për shtyp, Z. Xhavara e vlerësoi këtë aktivitet si një nga praktikat më të mira për bashkëpunimin dhe integrimin rajonal, me synim integrimin europian.

Marrëveshje dhe Tregtia Ndëkombëtare

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës ka lidhur një marrëveshje me CDQ Italia mbi asistencën teknike në përgatitjen e bizneseve për të marrë një certifikate cilesie. Sipas kesaj marreveshje, per bizneset antare te Dhomes, CDQ Italia do te aplikoje tarifa 15% me te ulta se cmimet e shpallura prej saj. më shumë

-Tregtia Ndërkombëtare me asistencen për lëvizjen e lirë jashte shtetit, misionet biznesore, ekportet dhe importet. Për më shumë mund të shikoni te Çertifikatë e Origjinës, Pasaporta e Shërbimit, Viza,Durrësi For You , Partnerë.

- Lobing për zgjidhjen e problemeve të biznesit me Administratën qëndrore dhe vendore.
Në periudhën 10-30 Maj 2010, Dhoma shprehu qëndrimin e saj për p-ligjin mbi akcizën për ambalazhet. Por, në Kuvend ai aprovua krejt në të kundërt.Për me shumë kliko këtu


QENDRIME TE DHOMES

(Pro dhe kundra)


Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës ndjek me vëmendje të gjitha ligjet dhe udhezimet e Qeverisë ne kuadër të Reformës Ekonomike, ne këndvështrimin e lirisë, heqjes së pengesave dhe lehtësimit te barrës fiskale për biznesin.
Prandaj, Dhoma është pro dhe konsideron mjaft pozitive :

 • Dialogun me Qeverinë Qëndrore dhe atë Vendore për hartimin e kuadrit ligjor e rregullues me ndikim mbi biznesin, vetem sipas skemës: Informim-dialog konstruktiv-optimum konsensusesh
 • Përmirësimin e mëtejshëm të funksionimit dhe  me sportele ne te gjithe vendin të QKR dhe QKL
Për më shumë shihni linkun


Për një politike të re ndaj biznesit të vogël

Tronditja që solli kriza botërore, e shkaktuar nga liria e tepruar dhe etja për fitime të mëdha me çdo kusht e kompanive të mëdha të sigurimeve, e ka detyruar Europen të ridrejtojë edhe një here vëmendjen ndaj biznesit të vogël, që mbështetet në ekonominë reale. Me dokumentin “Akti i Biznesit të Vogël”,  të lëshuar nga Komisioni Europian në qershor 2008, ftohen të 27 shtetet antare të BE për një politikë të re ndaj biznesit të vogël. Sipas kësaj thirrjeje, klima e përgjithshme e shoqërisë duhet t’i nxise individët të hapin një biznes të tyrin, duke njohur kontributin thelbësor të biznesit të vogel rritjen e punësimit dhe lulëzimin ekonomik. Për krijimin e një ambienti miqësor ndaj NVM-ve, duhet ndryshuar së pari perceptimi ndaj rolit të privatit, që merr përsipër rrezikun: sipërmarrja private duhet të duartrokitet nga liderat politike dhe media, si dhe të mbështetet nga administrata publike.

Materiale te tjera ku Dhoma e Tregtisë dhe Industrise Durrës ka ngritur zërin e saj jane
këtu

PAKTI ME SIPERMARRJEN

Tashmë është bërë e qartë për të gjithë aspirata e Shqipërisë per t’u bashkuar me familjen europiane. Dëshmi të veprimit të këtij prioriteti madhor shqiptar janë pa dyshim antarsimi në NATO, përpjekjet serioze për liberalizimin e vizave, paraqitja e kërkesës për statusin e vendit kandidat në BE, si dhe thellimi i reformave në vend, shoqëruar me investime të jashtë zakonshme në infrastrukturë. Por, po aq e qartë për të gjithë është se karta e integrimit europian nënkupton në radhë të parë arritjen e standarteve të përcaktuara për të gjitha fushat e jetës politike, shoqërore dhe ekonomike. Dhe ky konstatim vlen, sigurisht, edhe për marrdheniet Shtet-Sipërmarrje.
Në lidhje me kete Pakt, Z. A.Xhavara beri nje prononcim, në seancën plenare te edicionit X te forumit AIC më shumë

10 kërkesat prioritare të biznesit

Duke analizuar marëdhëniet ndërmjet shtetit dhe sipërmarrjes private, si dhe stadin e integrimit europian të vendit tonë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës konsideron  se, për lehtësimin e të bërit biznes,  është bërë e domosdoshme që:

 1. Të ngrihet një dialog konstruktiv i përhershëm i ligjbëresve dhe ligjvënesve me përfaqesuesit e komunitetit të biznesit, që garanton konsultimin me ta në jo më pak se 8 jave kohë, për çdo propozim ligjor apo administrativ me impakt mbi biznesin
 2. Të eliminohen praktikat arbitrare të trajtimit të figurës së biznesit me standarte të dykuptimta e jo miqësore (çmimet orientuese për mallrat apo pagat, referencat doganore e të tilla si këto)
 3. T’i garantohet cdo biznesi, fitues i një tenderi publik, pagesa brenda 30 ditëve, nga data e lidhjes së kontratës me entin publik prokurues
 4. Të përmirësohet sistemi i TVSH, duke perfshirë si përdorimin e kredisë së saj për pagesën përkatëse në transaksionin pasues, ashtu dhe per shlyrjen e tatimit mbi fitimin.
 5. Të zhvillohet reforma e legalizimit të aktiveve të qendrueshme të parregjistruara të bizneseve
 6. Të shtrihen dhe të persosen përdorimet e e-qeveri, e-qeverisje dhe e-prokurim në të gjithë territorin e vendit, për të informuar dhe përfshirë sa më gjerë publikun në përgjithesi dhe biznesin  në veçanti
 7. Të ngrihet e të vihet në funksionim sa më shpejt Gjykata Administrative
 8. Të mbështetet ngritja e one-stop-shop pranë Dhomave të Tregtisë, me tri sportele të shërbimeve bazike: QKR, QKL, EG (Ekonomia Globale)
 9. Të ngrihen fonde të posacme për projekte të Dhomave të Tregtisë dhe të agjensive të tjera, të adresuara tek rritja e aftësive manaxhuese, dalja në eksport apo zëvendesimi i importeve dhe rinovimi teknologjik i NVM
 10. Të futen idetë dhe njohuritë për sipermarrjen private si një kompetence kyçe në kurrikulat e arsimit parauniversitar.

Dhoma beson se këto kërkesa do të mirëpriten dhe do t’i bëhet jehonë nga forcat politike, administrata publike dhe mediat.

 

08.04.2014
2014 Durrės Chamber of Commerce and Industry - Albania. All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer