FAQJA KRYESORE KUSH JEMI POSTA ELEKTRONIKE KONTAKTE
Projekte >>

Projektet në të cilat Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës është përfshire si partnere :

1.”RI.QUA.- RIstorazione di QUAlità. Adaptimi i standarteve te cilesise te ofertes turistike  nga NVM ne Shqiperi, Maqedoni dhe Mal te Zi”, me partner lider Veneto Promozione.
Qellimi kryesor i projektit eshte zhvillimi i “nje cikli trajnimesh teknike te specializuara per sektorin e sherbimit ushqimor ” me trajnere italiane (zhvilluar tashme ne Durres). Ne qender jane standartet e cilesise dhe sigurise ushqimore  aktualisht ne fuqi ne Komunitetin Europian ( HACCP) dhe perdorimi i duhur i paisjeve moderne per restorantet. Nder objektivat e tjere te projektit jane dhe promovimi i ekselenses dhe ekspertizes italiane te sektorit me qellim rritjen e standarteve te cilesise se ofertes turistike lokale dhe shkembimeve tregtare me Italine.

2.“Building capacity dhe promovimi ekonomik ne Qarkun Durres” , me parner lider Dhomen e Tregtise  Spezia . Ne kete projekt jemi partnere edhe me Bashkine Durres.
Qellimi i projektit eshte promovimi i sistemit ekonomik lokal, nepermjet bashkepunimit Itali-Shqiperi, si ne optiken e integrimit europian dhe ne krijimin e nje sistemi te integruar te ofertes tregtare per NVM.
Aktivitetet ne kuader te projektit: hartezimi i NVM te qarkut Durres, analize e potencialit te NVM ne qarkun Durres ne kuader te bashkepunimit, promovimit dhe nderkombetarizimit, asistence teknike dhe trajnim per personelin lokal menaxherial dhe te administrates publike. I vecante do te jete nje studim fisibiliteti per ngritjen e nje qendre panairesh ne qytetin e Durresit.
   
3. “ Zinxhiri i turizmit: bashkepunimi midis Emilia-Romagna dhe Marche me Shqiperine, Kroacine dhe Malin e Zi”, me partner lider Promec –Agjensine Speciale per Nderkombetarizim pjese e Dhomes se Tregtise se Modenas.
 Qellimi i projektit eshte bashkepunimi dhe shkembimi i praktikave me te mira ndermjet Italise dhe zones se Ballkanit perendimor, krijimi i nje rrjeti, promovimi i intinerareve turistike dhe resorteve me vlera te vecanta kulturore e natyrore dhe perpjekja per te kapercyer sezonalitetin e turizmit duke e lidhur ate me ushqimin dhe veren.
Aktivitetet ne kuader te projektit: shkembimi i praktikave me te mira, stimulimi i marrdhenieve tregtare, kurse formimi dhe vizita ne Itali per operatoret e sektorit etj
      
4. “The Nucleus Approach-Metoda Berthame”, me partner lider GIZ dhe PEM Consult.  Qellimi i ketij projekti eshte mobilizimi i sipermarrjeve, vecanerisht NVM  nepermjet  krijimit te berthamave (grupe sipermarresish te te njejtit sektor ose me interesa te perbashketa)  dhe ne anen tjeter zhvillimi organizativ i Dhomave dhe Shoqatave te Biznesit.  Metoda berthame synon te krijoje nje platforme  ku sipermarresit te flasin hapur, te identifikojne me mire problemet e tyre,te krahasojne veten  me te tjeret(benchmarking), te percaktojne kerkesen e tyre per sherbime  dhe te permiresojne nderrmarjet e tyre. 

5. “Rrjeti i Informimit te Bashkimit Europian per Biznesin.” me partner lider Bashkimin e Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise (UCCIAL). Ky projekt financohet nga Delegacioni i B.E dhe synon te mbeshtese informimin e bizneseve shqiptare qe duan te operojne ne nivel europian apo duan te informohen mbi tematika te vecanta rreth te berit biznes ne BE.  Ne kuader te projektit eshte krijuar dhe nje faqe interneti www.eubusinessrelay.al , ku mund te gjenden keto informacione.
Sherbime komplementare me kete projekt ofron dhe EEN-Rrjeti Europian i Ndermarrjeve , pjese e te cilit eshte tashme dhe Shqiperia. Rrjeti ka akses ne dy databaza te fuqishme per te ndihmuar kompanite, te cilat operojne ne dy fusha specifike si “partneriteti i bizneseve dhe “transferimi teknologjik”. Nder sherbimet qe ofron ky rrjet jane: sigurimi dhe dhënia e informacionit mbi Legjislacionin dhe Financimet e Bashkimit Europian, gjetja e partnerëve të biznesit në shtete të tjera anetare te rrjetit,këshillim dhe asistencë mbi zhvillimin e ideve të reja inovatore,mbështje për SME-të për të rritur shancet e tenderimit për kontrata apo financime të Bashkimit Europian. ENN është një mundësi shumë e mirë për NVM-të shqiptare në gjetjen e partnerëve strategjikë dhe zgjerimin në tregje të reja.

6. “ELISSA” me partner lider Universitetin e Barit dhe me nje partneritet te gjere te botes akademike dhe institucioneve te EU dhe shqiptare.  Ky projekt ka ne fokus sektorin e bujqesise, duke u perqendruar tek e-Learning, inovacioni dhe zhvillimin i qendrueshem i bujqesise shqiptare.

 
2013 Durrės' Chamber of Commerce and Industry - Albania. All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer